Obsługa prawna szkód komunikacyjnych

Pomoc prawnika w razie wypadku samochodowego| Law Assistance 24h/7.

Tytułem wstępu wskazać pragniemy, iż...

Zgodnie z dyspozycją art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Z kolei na podstawie art. 34 cytowanej ustawy, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem pojazdu (art. 35 ustawy).

Dlatego też, z uwagi na skomplikowaną materię jaką stanowi prawo ubezpieczeń, Nasza ścisła współpracy z prawnikami z renomowanej Kancelarii Adwokackiej, daje Państwu możliwość uzyskania od sprawcy wypadku należnych świadczeń. Bez znaczenia przy tym pozostaje to, czy są Państwo właścicielami uszkodzonego pojazdu czy też uczestnikami wypadku komunikacyjnego. Kancelaria Adwokacka świadczy na rzecz Naszych klientów następujące usługi:

  • przeprowadzenie procesu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem,
  • uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu,
  • uzyskanie odszkodowania z tytułu zaniżonego kosztorysu przez ubezpieczyciela,
  • uzyskanie odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała, kalectwa lub śmierci,
  • uzyskanie zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć najbliższego członka rodziny,
  • reprezentowanie Państwa przed Sądem w sporze z ubezpieczycielem,
  • udzielenie pomocy przy wypełnianiu wszelkich druków w sprawach z ubezpieczycielem.

Ponadto, prawnicy Kancelarii Adwokackiej dzięki obsłudze law assistance w razie zdarzenia drogowego, którego następstwem będzie uszczerbek na zdrowiu, będą w stanie przyjechać we wskazane przez Państwa miejsce i udzielić pomocy przygotowania dokumentacji szkody, pomóc w ustaleniu odpowiedzialności sprawcy wypadku i uzyskać dla Państwa satysfakcjonujące odszkodowanie.

Telefon alarmowy 24h/7
791-603-300
Law assistance

Warunki współpracy

Jeśli prowadzisz ośrodek szkolenia – masz własną flotę – czy korzystasz z usług podwykonawców – skorzystaj z Naszej oferty. Auto zastępcze przystosowane do nauki jazdy otrzymasz od Nas bezpłatnie na cały okres naprawy pojazdu !

Więcej…

Obszar działania

Działamy na obszarze całego kraju, 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Usługa podstawienia jak i odbioru pojazdu zastępczego jest całkowicie bezpłatna. Nie trać czasu, ani pieniędzy – skorzystaj z Naszej floty pracującej dla Ciebie...

Więcej…

Cennik

Oferta dotyczy pojazdów segmentu B przystosowanych do nauki jazdy. Nie wymagamy kaucji za pojazd. Samochody wynajęte w L-rent.pl nie są ograniczone dobowym limitem kilometrów.

Więcej…