Warunki współpracy

Jeśli prowadzisz ośrodek szkolenia – masz własną flotę – czy korzystasz z usług podwykonawców – skorzystaj z Naszej oferty. Auto zastępcze przystosowane do nauki jazdy otrzymasz od Nas bezpłatnie na cały okres naprawy pojazdu !
Oferta skierowana jest do ośrodków szkolenia kierowców posiadających wpis w PKD nr.  85.53.Z „Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu” i aktywną działalność gospodarczą. Pojazd uszkodzony mający zostać zastąpiony w czasie naprawy pojazdem wynajętym w naszej firmie powinien posiadać aktualny przegląd techniczny obejmujący przystosowanie owego pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania co potwierdzone zostaje stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.. Wymagamy aby osoba poszkodowana będąca właścicielem pojazdu ( kredytobiorcą lub leasingobiorcą ) przygotowała do wglądu następujące dokumenty:

  • Własność pojazdu ( umowa leasingu, kredytu ) – dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu
  • Wpis z CEIDG działalności gospodarczej
  • Dwa dokumenty ze zdjęciem ( prawo jazdy i dowód osobisty )
  • Numer szkody
  • Potwierdzenie polisy OC pojazdu uszkodzonego